Your friendly host

Voordelen van een dedicated (web)server

Vaak is shared hosting (uw website hosten op een server waar nog heel wat andere websites op staan) de beste oplossing. Shared hosting is immers voor een "standaard" website het goedkoopst. Indigo Productions biedt dan ook een uitgebreide keuze aan shared hosting paketten. Maar voor professionele doeleinden is het uitbaten een eigen of dedicated server vaak aangewezen, zelfs noodzakelijk. Daar zijn goede redenen voor.

Veiligheid van de gegevens

Gegevens opslaan of verwerken die goed afgeschermd moeten worden (bedrijfskritische gegevens, privé data,…) zijn veel beter te beveiligen op een dedicated server.

Een shared hosting server is natuurlijk ook beveiligd, maar moet een veel ruimere waaier aan protocols en toegangsmogelijkheden ondersteunen om alle sites en toepassingen te laten functioneren. Er zijn per definitie veel meer gebruikers met diverse permissieniveau's, en veel protocols moeten op diverse plaatsen ondersteund worden (http, ftp, mail, database connecties,…).

Een Dedicated server laat een betere en strengere controle toe, en dit zowel op het vlak van beveiliging van de toegang tot gegevens, als tijdens de transmissie:

Stabiliteit van de applicatie

Elke applicatie (bij voorbeeld een dynamische website) kan potentieel de stabiliteit of performantie van een server aantasten. In een shared hosting omgeving heeft de klant geen inspraak over de andere websites en toepassingen en hebt u dus geen greep op de systeembronnen die hijzelf of anderen kunnen aanspreken. Dat is wel het geval bij klanten die over een dedicated server beschikken, die daardoor van meer bedrijfszekerheid kan genieten. Voor wie bedrijfskritische toepassingen (e-commerce, administratieve toepassingen, extranet,...) heeft, is dit vaak een must.

Snelheid en prestaties van de server

Op een dedicated server lopen per definitie enkel de processen om de eigen toepassingen te draaien. Daardoor staat de volledige capaciteit (geheugen, processor, opslagcapaciteit, connectiviteit) ter beschikking staat van uzelf. Vooral als uw sites heel wat bezoekers krijgen en veel requests moeten verwerken is dit belangrijk.

Flexibiliteit en uibreidbaarheid

Op een dedicated server is het zonder meer mogelijk om specifieke toepassingen te installeren die speciaal voor eigen doeleinden nodig of nuttig zijn. Bovendien is de beschikbare schijfruimte zowat onbeperkt. Op een shared hosting server is dit veel minder het geval. Bovendien is de "drempel" om nieuwe initiatieven op te starten veel lager. Er staat immers geen meerkost tegenover. Er kunnen ook diverse ip adressen gereserveerd worden voor specifieke eigen toepassingen (vpn, ftp, secure http,…)

Financiële overwegingen

Een dedicated server kost meer dan een shared hosting in absolute cijfers, maar niet in relatieve bedragen. Daarom wordt voor bedrijven die bv. diverse websites moeten hosten, met telkens een shared hosting factuur de meerkost al snel een stuk minder.

Als u meer wil weten over hoe Indigo Productions dedicated server hosting aanpakt, lees dan meer op deze pagina.

Wil u bijkomende informatie vragen over dedicated of virtual server hosting? Een offerte?
Vul dan ons contactformulier in.